Ministarstvo za privredu ZDK je 07.06.2015. objavilo sljedeće javne pozive:

Opširnije...

Na temelju članka 39. Statuta općine Žepče („Sl.glasnik općine Žepče“ broj 4/2009), i Članka 18 Odluke o izvršenju proračuna općine Žepče za 2016. godinu („Sl.glasnik općine Žepče broj 7/2015) Općinski načelnik Općine Žepče, objavljuje:

Opširnije...

Federalno ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta je 19.05.2016. na svojoj web stranici objavilo JAVNI NATJEČAJ za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu „Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta“ za 2016.godinu.

Opširnije...

Na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH", broj: 15/05), a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova pomoći održivog povratka u 2016.godini, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje

Opširnije...

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je 13.04.2015. na svojoj web stranici objavilo sljedeće javne pozive:

Opširnije...

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa u 2016. godini za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Opširnije...

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je 30.03.2016. na svojoj web stranici objavilo Javni poziv za kandidiranje programa utroška sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu.

Opširnije...

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je 17.03.2016. na osnovu člana 10. stav (1) Zakona Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu(„Službeni glasnik BiH“, broj 101/15), objavilo sljedeće javne natječaje:

Opširnije...


Na osnovu člana 39. Statuta općine Žepče („Službeni glasnik općine Žepče“, broj 4/09) i Odluke o izvršenju Proračuna Općine Žepče za 2016.godinu („Službeni glasnik općine Žepče“, broj 10/13), Općinski načelnik Općine Žepče objavljuje:

Opširnije...

Na temelju članka 7. Zakona o igrama na sreću (“Službene novine Federacije BiH”, br. 48/15 i 60/15) i Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (“Službene novine Federacije BiH”, broj 89/15), federalni ministar rada i socijalne politike o b j a v lj u j e

Opširnije...
Scroll to Top